Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Budownictwo
Ocieplanie domu pianką lub wełną
1 września 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – metody wykonywania zabiegów
24 września 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego fachu. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które określają typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie niezbędny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu wykonać określone czynności. Są to więc sprawy związane z formą oraz wymogami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zwykle skazani także zabiegają o wydanie kary łącznej w wypadku, gdy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, kiedy osadzony domaga się zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może również wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to następstwa tych działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też nieprzepisowe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.